kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik procesów drukowania

Kwalifikacje:
Realizacja procesów drukowania z form drukowych
Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej.
 
Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
włoski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
francuski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)

Drugi język obcy:
angielski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
angielski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
niemiecki (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
rosyjski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
włoski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
włoski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
francuski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
francuski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
 
Uczeń technikum będzie miał obowiązek wybrać 2 przedmioty, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z kształceniem w zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. W zdecydowanej większości przypadków uczeń będzie też realizował przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
 
Opis:
 
Technik procesów drukowania zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.
Możliwości zatrudnienia: drukarnie, zakłady poligraficzne, agencje reklamowe i inne.