kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik organizacji reklamy

Kwalifikacje:
Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 
Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
włoski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
francuski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)

Drugi język obcy:
angielski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
angielski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
niemiecki (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
rosyjski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
włoski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
włoski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
francuski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
francuski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
 
 
Uczeń technikum będzie miał obowiązek wybrać 2 przedmioty, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z kształceniem w zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. W zdecydowanej większości przypadków uczeń będzie też realizował przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
 
Opis:

Technik organizacji reklamy to zawód bardzo popularnym na rynku pracy. Wymaga  łączenia wiedzy teoretycznej
oraz praktycznej, w ty także wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej, lingwistycznej i informatycznej.
Łącząc wiedzę z zakresu ekonomii, towaro-znawstwa z umiejętnościami marketingowymi , uczeń zapoznaje się
z metodami i technikami tworzenia kampanii reklamowych, planów marketingowych, materiałów reklamowych(ulotki, plakaty, opakowania, wystawy sklepowe itp.) ,opracowuje materiały przy wykorzystaniu graficznych programów komputerowych.
I tu liczy się zmysł artystyczny.
 
Po ukończeniu szkoły możesz podjąć samodzielną pracę na własny rachunek ,możesz pracować w wydawnictwach ,handlu , różnych przedsiębiorstwach ( w dziele marketingu ,promocji, reklamy ),w redakcjach.
Możesz podjąć dowolne studia  , w tym ekonomiczne ,artystyczne ,informatyczne(zwłaszcza grafikę komputerową).