kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik mechanik

Kwalifikacje:
Użytkowanie obrabiarek skrawających !!!
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 
Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
włoski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
francuski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)

Drugi język obcy:
angielski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
angielski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
niemiecki (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
rosyjski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
włoski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
włoski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
francuski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
francuski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
 
Uczeń technikum będzie miał obowiązek wybrać 2 przedmioty, spośród proponowanych przez szkołę a ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z kształceniem w tym zawodzie. Jednym z przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. W zdecydowanej większości przypadków będzie realizował przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

Opis:

Absolwenci średnich szkół zawodowych legitymujący się dyplomem technika mechanika stanowią najliczniejsza grupę zawodową. Są zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Technicy mechanicy wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest więc bardzo obszerny i zróżnicowany.

Na rynku pracy poszukiwani są zwłaszcza  specjaliści w zakresie obróbki skrawaniem obrabiarek sterowanych numerycznie!!!

Poszukiwani są także mechanicy maszyn.

Warsztaty BCKUiP przy ul. Rejtana, w których odbywają się zajęcia praktyczne.