kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik księgarstwa

Kwalifikacje:

Prowadzenie sprzedaży
Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 
Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
włoski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
francuski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)

Drugi język obcy:
angielski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
angielski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
niemiecki (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
rosyjski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
włoski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
włoski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
francuski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
francuski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
 
Uczeń technikum będzie miał obowiązek wybrać 2 przedmioty, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z kształceniem w zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. W zdecydowanej większości przypadków uczeń będzie też realizował przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
 
Opis:

Technik księgarstwa zajmuje się sprzedażą asortymentu księgarskiego, ale może także podjąć pracę jako sprzedawca w zbliżonych branżach. Potrafi przygotować informacje bibliograficzną dla każdego zainteresowanego zleceniodawcy, może prowadzić działalność promocyjną, akwizycyjną i zaopatrzeniową.

Możliwości zatrudnienia: księgarnie, stoiska sprzedaży w supermarketach, biblioteki, wydawnictwa, redakcje, drukarnie, zakłady poligraficzne, agencje reklamowe i inne.