kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik awionik

Kwalifikacje:
Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego
 
Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
włoski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
francuski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)

Drugi język obcy:
angielski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
angielski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
niemiecki (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
rosyjski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
włoski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
włoski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
francuski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
francuski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
 
Uczeń będzie musiał wybrać 2 przedmioty, spośród proponowanych przez szkołę a  ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z kształceniem w tym zawodzie. Jednym z  przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. W większości przypadków realizować przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
 
Opis:
 
Technik awionik obsługuje elektronikę na pokładach awionetek (samolotów lekkich), zajmuje się przeglądem, naprawą i eksploatacją systemów sterowania.
 
Jest to zawód bardzo poszukiwany na świecie ze względu na małą ilość szkół kształcących w tym kierunku. Zdobyta specjalistyczna wiedza teoretyczna połączona z praktyką na lotnisku i w firmach związanych z lotnictwem ,przygotują absolwenta do wykonywania obowiązków awionika o  wysokim poziomie wiedzy fachowej. W ramach kształcenia absolwent nabędzie również wiedzy z zakresu projektowania, konstruowania, budowy i eksploatacji statków powietrznych, co pozwoli mu na bardzo dobrą ogólna orientację w branż y lotniczej.

Przewiduje się, że do  przewoźnicy w Polsce / LOT,Eurolot,Bingo,Sky Taxi ,Wizzair i inni) będą musieli zatrudniać  rocznie około  500 mechaników  i około  tysiąca pilotów.