kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Fototechnik

Kwalifikacje:
Rejestracja i obróbka obrazu
Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 
Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
włoski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)
francuski (kontynuacja, 2h/2h/3h/3h)

Drugi język obcy:
angielski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
angielski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
niemiecki (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
rosyjski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
włoski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
włoski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
francuski (od podstaw, 2h/1h/1h/1h)
francuski (kontynuacja, 2h/1h/1h/1h)
 
Uczeń technikum będzie miał do  wyboru 2 przedmioty, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, a związa- nych z kształceniem w tym zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. W zdecydowanej większości przypadków będzie też  realizował przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

Opis:

Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na sztukę, estetykę.
Wykonuje pracę w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Nauka zawodu polega  na łączeniu wiedzy z   przedmiotów teoretycznych  z zajęciami praktycznymi( w tym  z praktyką zawodową). Fototechnik wykonuje: zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów, zajmuje się obróbką zdjęć. Zapisuje,  przetwarza i wizualizuje informacje obrazowe w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.

Możliwości zatrudnienia:
  • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe,
  • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne
  • przemysł fotooptyczny i optyczny,
  • przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
  • telewizja i wytwórnie filmowe,
  • agencje fotograficzne i reklamowe.

Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności człowieka: w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach, w agencjach fotograficznych i reklamowych.