kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik ogrodnik

Kwalifikacje:

1. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
2. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych


Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/2h/3h)
 

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw, 2h/2h/2h/0h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/2h/0h)

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.


Opis:
Kształcenie zawodowe obejmuje m.in. podstawy ogrodnictwa, mechanizację ogrodnictwa, sadownictwo, warzywnictwo, marketing, rośliny ozdobne, ekonomikę ogrodnictwa, zarządzanie firmą.

Uczeń ma możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kategorii T. Technik ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się sadownictwem, produkcją warzyw i roślin ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, marketingiem produktów ogrodniczych, uprawą roślin zielarskich, kształtowaniem terenów zieleni, bukieciarstwem. Może też pracować w kwiaciarni lub samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów.Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach i olimpiadach krajowych i zagranicznych. Corocznie w ogólnopolskim etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zajmują czołowe lokaty premiowane indeksem na wybraną uczelnię. Z sukcesami startują też w Olimpiadzie "Bezpieczna Praca w Rolnictwie". Od lat nasza szkoła jest uczestnikiem konkursów międzynarodowych ogrodniczych i florystycznych organizowanych m.in. w Czechach, Luksemburgu, Estonii. W ramach tych konkursów nasi uczniowie konkurują z uczestnikami z innych krajów - uczniami, studentami i osobami już pracującymi w zawodzie.

Zajęcia praktyczne odbywają się we własnych, wyposażonych warsztatach szkolnych jak również na obiektach użyteczności publicznej: kwietniki miejskie, kompleksy parkowe. Praktyki zawodowe odbywają się za granicą w centrach szkolenia zawodowego oraz we wzorcowych gospodarstwach rolniczych na Podbeskidziu.