kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik architektury krajobrazu

Kwalifikacje:

1. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

2. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/2h/3h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw, 2h/2h/2h/0h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/2h/0h)

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

Opis

Kształcenie zawodowe obejmuje m.in.: podstawy architektury krajobrazu, rośliny ozdobne, urządzanie i pielęgnację terenów zieleni, pracownię architektury krajobrazu, ekonomikę i zarządzanie firmą. Uczeń ma możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kategorii T. Technik architektury krajobrazu może pracować przy utrzymaniu terenów zieleni, tj.: ogrody, skwery, parki. Może też znaleźć zatrudnienie w pracowniach projektujących tereny zieleni i w wydziałach architektury. Może również prowadzić własną firmę. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów. Nauczyciele zawodu są w dużej mierze praktykującymi architektami krajobrazu. Organizowane przez szkołę praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych szkółkach ogrodniczych, pracowniach architektury krajobrazu i firmach realizujących projekty. Nasi uczniowie nabywają umiejętności obsługi profesjonalnych programów komputerowych, stosowanych w architekturze krajobrazu. Uczestniczą i odnoszą sukcesy w licznych konkursach, również międzynarodowych tj. Leonardo da Vinci, Comenius. Realizują i pielęgnują założenia ogrodnicze w Bielsku-Białej (np. skwer przed Teatrem Polskim, zieleń wokół Zespołu Szkół Ekonomicznych) i okolicy (rewitalizacja i pielęgnacja parku wokół Pałacu Kotulińskich).

Uczniowie biorą udział w licznych wycieczkach przedmiotowych, takich jak ogród botaniczny i kompleksy parkowo-pałacowe. Praktyki odbywają się w pracowniach projektowych architektoniczno-geodezyjnych.