kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik agrobiznesu

Kwalifikacje

1. Prowadzenie produkcji rolniczej.
2. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/2h/3h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw, 2h/2h/2h/0h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/2h/0h)

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, biologia.

Opis

Kształcenie zawodowe obejmuje m.in.: podstawy przetwórstwa, marketing, podstawy rachunkowości, ekonomikę agrobiznesu, zarządzanie firmą.

Uczeń ma możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kategorii T.

Technik agrobiznesu może pracować w przedsiębiorstwach rolniczych, produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz przy obsłudze ruchu turystycznego. Może zajmować się marketingiem, sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych, organizacją przetwórstwa spożywczego, w obsłudze finansów i bankowości, prowadzeniem rynku rolnego.

Może podwyższać kwalifikacje m.in. na kierunkach: rolnictwo, turystyka i rekreacja, zootechnika.
Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach przetwórstwa  spożywczego oraz oddziałach banków.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów.