kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Ogrodnik

Kwalifikacje:
Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 1h/2h/1h)

Kształcenie zawodowe obejmuje m.in. produkcję ogrodniczą, podstawy techniki, przedsiębiorstwo w agrobiznesie, ochronę roślin ogrodniczych.

Kształcenie zawodowe uczeń będzie realizował w bazie dydaktycznej szkoły, którą stanowią szklarnie, sad szkolny i grunty orne.3-letni tok nauki kończy się egzaminem z nauki zawodu przeprowadzanym przez OKE w Ośrodku Egzaminacyjnym w Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uczeń ma możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kategorii T.

Absolwent nabywa uprawnienia do prowadzenia własnego gospodarstwa lub firmy ogrodniczej. Znajdzie też zatrudnienie w firmach produkcyjnych i handlowych działających  w sektorze ogrodniczym. Po ukończeniu szkoły uczeń może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz na kursach kwalifikacyjnych.

Uczniowie biorą udział w konkursach i turniejach, m.in. "Bezpieczna Praca w Rolnictwie", "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego" uzyskując wysokie miejsca i cenne nagrody dla siebie   i szkoły. Mają możliwość nabycia umiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu do prac ogrodniczych i rolniczych. Uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych do wzorcowych gospodarstw ogrodniczych oraz firm i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Zajęcia praktyczne odbywają się we własnych warsztatach szkolnych z zakresu sadownictwa  i szkółkarstwa, kwiaciarstwa i warzywnictwa.