kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik telekomunikacji

Kwalifikacje:
Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych,
uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej,
montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych.
 
Pierwszy język obcy:
angielski (od podstaw, 2h/2h/2h/2h)
angielski (kontynuacja, 2h/2h/2h/2h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw, 2h/2h/2h/1h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/2h/1h)
 
W oddziale będą realizowane następujące przedmioty na poziomie rozszerzonym:
matematyka - j. angielski - oddział łączony.

Opis:

Technik telekomunikacji jest to kierunek kształcący fachowców w zakresie nowoczesnych technik przekazu informacji. Absolwent tego kierunku, w trakcie czteroletniej edukacji, uzyskuje trzy kwalifikacje zawodowe:

- Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych.
Umiejętności te pozwolą na montaż okablowania sieci telekomunikacyjnej analogowej i cyfrowej, montaż central abonenckich, konfigurację i programowanie central abonenckich i urządzeń alarmowych.

- Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej.
Umiejętności te zapewnią bezpieczną organizację pracy przy eksploatacji cyfrowych łączy teletransmisyjnych. Umożliwią fachowy montaż i pomiary łączy teletransmisyjnych miedzianych (np. Internet), światłowodowych i radiowych (np. sieć GSM) oraz instalowanie, konfigurowanie i pomiary urządzeń teletransmisyjnych.

- Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych
Umiejętności te pozwolą na montaż i instalację okablowania sieciowego oraz urządzeń sieci transmisyjnych. A także pomiary w sieciach transmisyjnych i ich bezpieczną eksploatację.

Te praktyczne umiejętności zostaną wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu łączy światłowodowych, radiowych i satelitarnych oraz cyfrowych systemów transmisyjnych i protokołów sieciowych oraz języka angielskiego w branży telekomunikacyjnej.

Absolwent będzie umiał między innymi:
  • analizować i stosować w praktyce działanie elementów i układów elektronicznych, cyfrowych i mikroprocesorowych;
  • posługiwać się aparaturą pomiarową i diagnostyczną stosowaną w telekomunikacji oraz interpretować otrzymane wyniki pomiarów;
  • posługiwać się dokumentacją techniczną układów elektronicznych oraz instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń telekomunikacyjnych;
  • zmontować, uruchomić, przetestować i konserwować układy elektroniczne i urządzenia telekomunikacyjne;
  • skorzystać z literatury technicznej polskiej i obcojęzycznej;
  • obsługiwać komputer typu PC itp.

Technik telekomunikacji należy do grupy poszukiwanych pracowników, bowiem firmy telekomunikacyjne rozwijają się stale i dynamicznie. Osoba posiadająca takie wykształcenie może pracować w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy telekomunikacyjne oraz firmach świadczących usługi telekomunikacyjne (budowa, eksploatacja i utrzymanie systemów i sieci telekomunikacyjnych).

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w wielu obszarach rynku pracy, takich jak świadczenie usług z zakresu montażu, uruchamiania, konfigurowania i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych, transmisji danych i inżynierii ruchu w sieciach cyfrowych oraz produkcji elementów linii i urządzeń telekomunikacyjnych.

W ostatnim czasie najwięcej ofert pracy skierowanych było do: serwisantów sprzętu telekomunikacyjnego, testerów okablowania sieciowego, instalatorów sieci telekomunikacyjnych oraz sprzedawców rozwiązań teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, architektów systemów telekomunikacyjnych, administratorów sieci i systemów telekomunikacyjnych, specjalistów do spraw wsparcia technicznego sprzedaży, specjalistów do spraw sieci rozległych.

Każdą z powyższych działalności może wykonywać absolwent kierunku technik telekomunikacji.


Pracownia BCKUiP przy ul. Krasińskiego, w której odbywa się praktyczna nauka zawodu.