kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik mechatronik

Kwalifikacje:
Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
 
Pierwszy język obcy:
angielski (od podstaw, 2h/2h/1h/3h)
angielski (kontynuacja, 2h/2h/1h/3h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw, 2h/1h/2h/2h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/1h/2h/2h)

W poszczególnych oddziałach będą realizowane następujące przedmioty na poziomie rozszerzonym:
1. matematyka - j. angielski,
2. matematyka - fizyka,
3. matematyka - j. angielski - oddział łączony.

Opis:

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy kilku różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki.

W związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii w przemyśle, mechatronik jest aktualnie bardzo atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy zawodem.

Mechatronik to osoba, która potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł.

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należą między innymi:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
 • projektowanie urządzeń wykorzystujących przemysłowe sterowniki programowalne PLC,
 • obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 • montaż, diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych.

Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Cię nowe technologie, to mechatronika jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębiać.

UZYSKANIE DYPLOMU:

w trakcie 4-letniej nauki w technikum uczeń uzyskuje 3 kwalifikacje zawodowe:
 • montaż urządzeń i systemów mechatronicznych ( w 3 klasie),
 • eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych ( na koniec 3 klasy),
 • projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ( w 4 klasie).

Po uzyskaniu wszystkich 3 kwalifikacji absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika mechatronika. Do dyplomu dołączany jest suplement w języku angielskim, który respektowany jest w całej Europie.

DLACZEGO KIERUNEK TECHNIK MECHATRONIK:

 • To atrakcyjny i bardzo poszukiwany na rynku pracy zawód. Ogromny rozwój automatyzacji procesów przemysłowych, jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż mechatronik jest aktualnie jednym z najbardziej pożądanych zawodów.
 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich zautomatyzowanych zakładach przemysłowych.
 • Będziesz mógł/mogła również założyć własną działalność gospodarczą - w szkole zdobywasz wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.
 • Specjaliści mechatronicy są poszukiwani w wielu krajach Unii Europejskiej.
 • Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.
 • Zdobywając zawód masz większe możliwości po ukończeniu szkoły średniej.
 • W klasie trzeciej uczniowie odbywają 4 tygodniowe praktyki zawodowe, podczas których mogą zdobyć doświadczenie zawodowe. Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk załatwia szkoła. Zdarza się, że podczas praktyk poznają swoich przyszłych pracodawców.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ:

 • Corocznie nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach,
 • Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami specjalistycznymi,
 • Dysponujemy 5 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu,
 • Posiadamy kadrę nauczycieli bardzo dobrze przygotowaną do nauczania przedmiotów zawodowych.
 • Łączymy kształcenie teoretyczne z przygotowaniem praktycznym do pracy w zawodzie,
 • SZOK - Szkolny Ośrodek Kariery - pomoże Ci stawiać pierwsze kroki na rynku pracy
 • SZKP - Szkolny Klub Przedsiębiorczości - warsztaty, wycieczki naukowe, zajęcia - znajdziesz coś dla siebie

PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ:
 • Praca w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, montażu oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Przygotowanie do studiów technicznych
 • Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i/lub otwarcia własnej działalności gospodarczej