kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik mechanik

Kwalifikacje:
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
 
Pierwszy język obcy:
angielski (od podstaw, 2h/2h/2h/2h)
angielski (kontynuacja, 2h/2h/2h/2h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw, 2h/2h/1h/2h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/1h/2h)
W poszczególnych oddziałach będą realizowane następujące przedmioty na poziomie rozszerzonym:
1. matematyka - fizyka,
2. matematyka - j. angielski.

Opis:

Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów przez rynek pracy, posiadający wspaniałą tradycję w ZSEEiM potocznie nazywanym "Mechanikiem" Kierunek ten umożliwia osiągnięcie dwóch kwalifikacji: Pierwszej "Montaż i obsługa maszyn i urządzeń" oraz drugiej "Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń", które pozwalają zdobyć dyplom Technika Mechanika wraz z suplementem w języku angielskim.

Uczeń naszej szkoły w klasach mechanicznych ma do wyboru przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski.W trakcie kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa oraz eksploatacji maszyn i urządzeń. Na pracowniach uczniowie poznają metody pomiarowe i obliczenia metrologiczne niezbędnych we właściwym wykonaniu detali. Technik mechanik to również nowoczesne technologie obejmujące systemy CAD/CAM (AutoCAD, Edge CAM, MTS), które są niezbędne w systemach wytwarzania. Znajomość nowoczesnych metod wytwarzania wymaga od uczniów poznania narzędzi skrawających stosowanych do obróbki oraz maszyn, na których przeprowadza się taką obróbkę. Specjalność ta daje również możliwość poznania podstaw obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), jak również zasady tworzenia procesów technologicznych oraz wdrażania do produkcji nowych produktów. Ostatnim etapem kształcenia jest opanowanie zasad właściwego opracowywania procesów technologicznych montażu i przygotowania do eksploatacji maszyn i urządzeń.