kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik elektryk

Kwalifikacje:
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
 
Pierwszy język obcy:
angielski (od podstaw, 2h/2h/2h/2h)
angielski (kontynuacja, 2h/2h/2h/2h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw, 2h/2h/1h/2h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/1h/2h)
 
Opis:
 
Technik elektryk, to zawód o bogatych tradycjach, jednocześnie wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki. Absolwent tego kierunku potrafi zaprojektować i wykonać instalację elektryczną w budynku, ale także wykorzystać sterownik programowalny do sterowania silnikami elektrycznymi. Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę ogólną i zawodową teoretyczną i praktyczną. W zawodzie technik elektryk proponuje się następujące przedmioty ogólne nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, fizyka. Przedmioty zawodowe takie jak maszyny elektryczne, instalacje elektryczne, elektroenergetyka, energoelektronika prowadzone są w bogato wyposażonych pracowniach specjalistycznych. W czasie nauki uczeń będzie odbywał zajęcia w BCKUiP, a także miesięczną praktykę organizowaną w najlepszych bielskich zakładach produkcyjnych. W cyklu kształcenia uczeń zdobywa następujące kwalifikacje : Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Podczas nauki uczniom tego kierunku proponuje się udział w kursach i szkoleniach organizowanych prze bielsko-bialski oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Absolwent tego kierunku jest bardzo dobrze przygotowany do wejścia na dzisiejszy rynek pracy. Może znaleźć zatrudnienie w praktycznie każdym zakładzie pracy, lub podjąć samodzielną działalność gospodarczą.