kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik elektronik

Kwalifikacje:
Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,
Eksploatacja urządzeń elektronicznych.
 
Pierwszy język obcy:
angielski (od podstaw, 2h/2h/2h/2h)
angielski (kontynuacja, 2h/2h/2h/2h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw, 2h/2h/2h/1h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/2h/1h)
W poszczególnych oddziałach będą realizowane następujące przedmioty na poziomie rozszerzonym:
1. matematyka - j. angielski,
2. matematyka - fizyka.

Opis:
 
Jest to kierunek kształcący fachowców w zakresie elektroniki przemysłowej i użytkowej. Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał między innymi: zaprojektować układy elektroniczne i obwody drukowane; zestroić i wyregulować układy elektroniczne; obsłużyć aparaturę pomiarową; zmontować, uruchomić i przetestować układy i urządzenia elektroniczne, naprawić urządzenia i układy elektroniczne; napisać proste programy w jednym z języków programowania; obsługiwać komputer typu PC itp. Szkoła posiada nowoczesne pracownie do realizacji tego programu.

UZYSKANIE DYPLOMU:

w trakcie 4-letniej nauki w technikum uczeń uzyskuje 2 kwalifikacje zawodowe:
 • Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych ( w 3 klasie),
 • Eksploatacja urządzeń elektronicznych ( w 4 klasie).
Po uzyskaniu obu kwalifikacji absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika elektronika. Do dyplomu dołączany jest suplement w języku angielskim, który respektowany jest w całej Europie.

DLACZEGO KIERUNEK TECHNIK ELEKTRONIK:

 • To atrakcyjny i bardzo poszukiwany na rynku pracy zawód.
 • Będziesz mógł/mogła również założyć własną działalność gospodarczą - w szkole zdobywasz wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.
 • Specjaliści elektronicy są poszukiwani w wielu krajach Unii Europejskiej.
 • Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.
 • Zdobywając zawód masz większe możliwości po ukończeniu szkoły średniej.
 • W klasie trzeciej uczniowie odbywają 4 tygodniowe praktyki zawodowe, podczas których mogą zdobyć doświadczenie zawodowe. Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk załatwia szkoła. Zdarza się, że podczas praktyk poznają swoich przyszłych pracodawców.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ:

 • Corocznie nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach,
 • Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami specjalistycznymi,
 • Dysponujemy 5 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu,
 • Posiadamy kadrę nauczycieli bardzo dobrze przygotowaną do nauczania przedmiotów zawodowych.
 • Łączymy kształcenie teoretyczne z przygotowaniem praktycznym do pracy w zawodzie,
 • SZOK - Szkolny Ośrodek Kariery - pomoże Ci stawiać pierwsze kroki na rynku pracy
 • SZKP - Szkolny Klub Przedsiębiorczości - warsztaty, wycieczki naukowe, zajęcia - znajdziesz coś dla siebie
 • PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ:
 • Praca w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach projektowania urządzeń elektronicznych; w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych,
 • Przygotowanie do studiów technicznych,
 • Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i/lub otwarcia własnej działalności gospodarczej.