kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik logistyk

Kwalifikacje:
K1 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,
K2 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych,
K3 Organizacja i monitorowanie przepływu i zasobów informacji w jednostkach organizacyjnych

Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/2h/3h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw lub kontynuacja , 2h/2h/2h/0h)
 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to geografia i język angielski.
 
Opis:
Technik logistyk to nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Logistyk - planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Kształcenie teoretyczne i praktyczne obejmuje po 25 godzin tygodniowo w całym cyklu.
Na praktyki zawodowe przeznaczone są cztery tygodnie w klasie drugiej.
Zewnętrzne egzaminy zawodowe będą odbywać się po każdej z trzech kwalifikacji. Zdanie wszystkich upoważnia do posługiwania się tytułem technika logistyka.