kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik renowacji elementów architektury

 
Kwalifikacje:
Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
 
Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/2h/2h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw, 2h/2h/2h/1h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/2h/1h)
rosyjski (od podstaw, 2h/2h/2h/1h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/2h/2h/1h)
Od klasy drugiej możliwość wyboru przedmiotów do nauki na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, geografia, informatyka.

Opis:
Nauka obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz kształcenie:
  • zawodowe teoretyczne: dokumentacja, rysunek i pomiary w pracach renowatorskich, technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich, technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury, podstawy działalności gospodarczej renowatora, język obcy w renowacji elementów architektury;
  • zawodowe praktyczne: sztukatorstwo i kamieniarstwo, renowacja warstw lisowych elementów architektury, projektowanie plastyczne oraz praktyki zawodowe.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik renowacji elementów architektury jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury;
2) wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich;
3) wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
4) organizowania i realizacji prac renowatorskich.
W cyklu nauczania przewidziano praktyki zawodowe w firmach budowlanych.

Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwenci otrzymują tytuł: technik renowacji elementów architektury. Zdobyte w szkole umiejętności pozwalają im na podjęcie pracy w firmach zajmujących się pracami konserwacyjno- remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych, firmach wykonujących dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie we współczesnych budynkach oraz firmach związanych z wykonywaniem obiektów małej architektury. Mogą także prowadzić własną firmę usługową.