kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik geodeta

 
Kwalifikacje:
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarka nieruchomościami
 
Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/2h/2h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw, 2h/2h/2h/1h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/2h/1h)
 
Od klasy drugiej możliwość wyboru przedmiotów do nauki na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, geografia, informatyka.

Opis:
Nauka obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz kształcenie:
  • zawodowe teoretyczne: geodezja ogólna, geodezja inżynieryjna, kataster i gospodarka nieruchomościami, prawo w geodezji, podstawy działalności gospodarczej, język obcy zawodowy;
  • zawodowe praktyczne: terenowe ćwiczenia z geodezji ogólnej, terenowe ćwiczenia  z geodezji inżynieryjnej, ćwiczenia obliczeniowe z geodezji ogólnej, ćwiczenia obliczeniowe z geodezji inżynieryjnej, ćwiczenia obliczeniowe z katastru, informatyka z geomatyką w geodezji ogólnej, informatyka z geomatyką w geodezji inżynieryjnej, informatyka z geomatyką w geodezji katastralnej, rysunek geodezyjny, dokumentacja katastralna.
 
W cyklu nauczania przewidziano praktyki zawodowe ( w firmach geodezyjnych ) oraz ćwiczenia geodezyjne, które odbywają się w grupach. Szkoła posiada nowoczesny sprzęt geodezyjny,  z którym uczniowie zapoznają się już od klasy pierwszej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta uzyskuje wiedzę dotyczącą m. in. umiejętności obsługi podstawowego sprzętu geodezyjnego, wykonywania podstawowych prac geodezyjnych, obsługi programów geodezyjnych, kompletowania dokumentacji  przy wykonywaniu prac geodezyjnych.

Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują  tytuł: technik geodeta i mogą pracować w biurze geodezyjnym, wykonując samodzielne pomiary geodezyjne.