kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik budownictwa


Kwalifikacje:
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich lub wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 
Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/2h/2h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw, 2h/2h/2h/1h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/2h/1h)
rosyjski (od podstaw, 2h/2h/2h/1h)
rosyjski (kontynuacja, 2h/2h/2h/1h)
 
W roku szkolnym 2013/2014 został utworzony oddział dwujęzyczny, w którym zajęcia z informatyki, historii,  biologii i chemii prowadzone są w języku angielskim.
Od klasy II możliwość wyboru przedmiotów  na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, geografia, informatyka.

Opis:
Nauka obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz kształcenie:
  • zawodowe teoretyczne: budownictwo ogólne, dokumentacja techniczna, technologia robót murarskich i tynkarskich lubzbrojarskich i betoniarskich, konstrukcje, technologia budownictwa, organizacja robót, kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa, podstawy działalności gospodarczej, język obcy zawodowy;
  • zawodowe praktyczne: ćwiczenia projektowe z dokumentacji technicznej, ćwiczenia projektowe     z technologii, ćwiczenia z kosztorysowania i dokumentacji przetargowej, ćwiczenia z organizacji    i kontrolowania robót budowlanych, ćwiczenia z konstrukcji oraz zajęcia praktyczne
 
W cyklu nauczania przewidziano:
  • jeden dzień tygodniowo zajęć praktycznych w ciągu roku (zajęcia te organizuje szkoła w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego);
  • 4-tygodniową praktykę zawodową w firmach budowlanych.
Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwenci otrzymują tytuł: technik budownictwa, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach.
 
Zdobyte w szkole umiejętności pozwalają absolwentom na podjęcie pracy ( np. w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, państwowym nadzorze budowlanym, administracjach budynków, biurze projektów) lub prowadzenie własnej firmy budowlanej.