kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Murarz - tynkarz

 
Kwalifikacje:
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 
Język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/1h/1h)

Opis:
Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa trzy lata.
Od klasy I do III uczniowie mają w programie jeden język obcy ( nauka odbywa się w grupach).

Kształcenie obejmuje:
  • przedmioty ogólnokształcące: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie dożycia w rodzinie, religia;
  •   przedmioty zawodowe: budownictwo ogólne, dokumentacja techniczna, technologia murarstwa
    i tynkarstwa, działalność gospodarcza w budownictwie, język  obcy zawodowy oraz zajęcia praktyczne.
Murarz-tynkarz wykonuje z kamienia, cegły, bloków, pustaków i innych materiałów elementy konstrukcyjne
i niekonstrukcyjne budynków i budowli oraz prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie, wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Legionów). Uczniowie mają również możliwość odbywania praktyk zawodowych w charakterze pracownika młodocianego
w uprawnionych firmach budowlanych.

Po ukończeniu nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej absolwenci uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego
w zawodzie murarz-tynkarz. Znajdują oni zatrudnienie w budownictwie   i zakładach przemysłowych na stanowisku murarz, w brygadach remontowych. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę w tym kierunku.