kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 
 
Kwalifikacje:
Montaż systemów suchej zabudowy
Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich
 
Język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/1h/1h)
 
Opis:
Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa trzy lata.
Od klasy I do III uczniowie mają w programie jeden język obcy ( nauka odbywa się w grupach).

Kształcenie obejmuje:
  • przedmioty ogólnokształcące: język polski, język angielski, historia, wiedza  o społeczeństwie, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie dożycia w rodzinie, religia;
  • przedmioty zawodowe: budownictwo ogólne, technologia systemów suchej zabudowy, technologia robót malarsko-tapeciarskich, dokumentacja techniczna, technologia robót posadzkarsko- okładzinowych, podstawy działalności gospodarczej, język  obcy zawodowy oraz zajęcia praktyczne.
 
Przez cały tok nauki zajęcia w szkole odbywają się trzy razy w tygodniu, a zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu
( w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,  ul. Legionów). Uczniowie mają również możliwość odbywania praktyk zawodowych  w charakterze pracownika młodocianego w uprawnionych firmach budowlanych.
 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania różnych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich i glazurniczych.

Po ukończeniu nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej absolwenci uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i mogą być zatrudniani przy robotach wykończeniowych, prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.