kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Kwalifikacje:
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 
Język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/1h/1h)

Opis:
 Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa trzy lata.
Od klasy I do III uczniowie mają w programie jeden język obcy ( nauka odbywa się w grupach).

Kształcenie obejmuje przedmioty:
  • ogólnokształcące: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, religia;
  • zawodowe: podstawy budownictwa, sieci komunalne, dokumentacja techniczna, działalność gospodarcza przedsiębiorstwie, instalacje sanitarne, język obcy zawodowy oraz zajęcia praktyczne.
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych może wykonywać zadania zawodowe dotyczące      m. in. wyposażenia sanitarnego obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, magazynowych itp.

Przez cały tok nauki zajęcia w szkole odbywają się trzy razy w tygodniu, a zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Legionów. Uczniowie mają również możliwość odbywania praktyk zawodowych w charakterze pracownika młodocianego w uprawnionych firmach budowlanych.
 
Po ukończeniu nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej absolwenci uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i znajdują zatrudnienie w zakładach budowlanych i instalacyjnych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.