kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Betoniarz - zbrojarz

   

Kwalifikacje:
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/1h/1h)

Opis:
Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa trzy lata.
Od klasy I do III uczniowie mają w programie jeden język obcy ( nauka odbywa się w grupach).

Kształcenie obejmuje:
  • przedmioty ogólnokształcące: język polski, język angielski, historia, wiedza  o społeczeństwie, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie dożycia w rodzinie, religia;
  • przedmioty zawodowe: budownictwo ogólne, dokumentacja techniczna, technologia zbrojarsko- betoniarska, działalność gospodarcza w budownictwie, język  obcy zawodowy oraz zajęcia praktyczne.
Betoniarz zbrojarz jest zawodem związanym z wykonywaniem elementów konstrukcyjnych różnego rodzaju budowli.

Przez cały tok nauki zajęcia w szkole odbywają się trzy razy w tygodniu, a zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu ( w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Legionów). Uczniowie mają również możliwość odbywania praktyk zawodowych  w charakterze pracownika młodocianego w uprawnionych firmach budowlanych.

Po ukończeniu nauki w szkole zasadniczej absolwent uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie betoniarz-zbrojarz i może być zatrudniony w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, w zakładach prefabrykacji oraz wytwórniach mieszanki betonowej, a także w zakładach produkcji zbrojenia. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.