kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Aby zdobyć tytuł technika urządzeń systemów energetyki odnawialnej trzeba zdać dwa egzaminy potwierdzające umiejętności nazywane kwalifikacjami.

Są to: Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja B.21),
oraz Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja B.22)

Uczniowie naszego kierunku uczą się dwóch języków obcych.
Jako pierwszy jest  język angielski jako kontynuacja wiedzy zdobytej w gimnazjum.
Jako drugi jest język niemiecki.
Oprócz tego uczniowie naszego kierunku uczą się języka zawodowego – niemieckiego.

W klasie technik cyfrowych procesów graficznych przedmiotami ogólnokształcącymi realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą:

 1. matematyka
 2. fizyka

Opis oddziału

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje także prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

Ponadto:

 • wykonuje szkice i rysunki instalacji,
 • projektuje instalację grzewczą,
 • nadzoruje stan instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • zajmuje się doborem materiałów, sprzętu, maszyn i narzędzi do wykonania instalacji sanitarnej,
 • kontroluje jakość wykonania robót instalacyjnych,
 • organizuje i kieruje pracą brygady roboczej,
 • sporządza kosztorysy, oferty przetargowe i kalkulacje,
 • zna i stosuje akty prawne i normy techniczne,
 • organizuje stanowisko pracy, dobiera materiały zgodnie z normami, zna zasady BHP.

 

Pracownia elektrotechniki i odnawialnych źródeł energii – BCKUiP – tutaj są realizowane przedmioty praktyczne.  


Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w kompletny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Praktyki odbywają się w czasie roku szkolnego w firmach i przedsiębiorstwach powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i oświęcimskiego, które zajmują się instalacją oraz produkcją kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej. Zajęcia realizowane są także w serwisach zajmujących się obsługą tych urządzeń oraz firmach projektujących i montujących kotłownie ekologicznych, firmach dystrybucyjnych i doradczych oraz hurtowniach.

 

Sala lekcyjna – BSP – tutaj są realizowane przedmioty teoretyczne i część przedmiotów praktycznych.  


Absolwenci kierunku o specjalności „energia odnawialna”, którzy nadal chcę rozwijać zainteresowania  z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą kontynuować naukę na  wydziałach energetycznych uczelni technicznych. Mogą to robić zdobywając wyższe inżynierskie  wykształcenie zawodowe w cyklu 3,5 letnim lub  pełne w cyklu 5 letnim zdobywając dodatkowo tytuł naukowy magistra. Położone najbliżej Bielska-Białej uczelnie techniczne z wydziałami energetycznymi to Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Częstochowska i Politechnika Wrocławska.

 

Montaż różnego typu instalacji odnawialnych źródeł energii.    


źródło: www.biomasa.org; www.supertraders.pl; http://wiatraki-dzierzecki.firmy.net

Coraz większa konkurencyjność odnawialnych źródeł energii wynikająca ze wzrostu cen paliw kopalnych, dotacji i wysokich cen za wykup energii wyprodukowanej przy ich pomocy pozwalają na spokojne myślenie o pracy zawodowej absolwentom tego profilu. Oczywiście osoby przedsiębiorcze mogą zakładać własne firmy, które nie powinny mieć problemu ze zbyt małą ilością zleceń.

Miejsca, w których można pracować po skończeniu technikum:

 • firmy wykonawcze,
 • biura projektowe,
 • urzędy (np. wydziały inwestycji, wydziały budownictwa),
 • firmy handlowe,
 • firmy produkcyjne,
 • firmy dystrybucyjne.

Pliki do pobrania

WERSJA PDF