kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik Chemik Analityk

Kwalifikacje zawodowe, które  można zdobyć:

A.59. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
A.60. Wykonywanie badań analitycznych

Przedmioty rozszerzone: chemia, biologia i matematyka
   
Języki obce: język angielski (kontynuacja), język niemiecki lub francuski (od podstaw), język obcy zawodowy

 Opis zawodu


Na kierunku technik analityk uczniowie zdobywają szeroką wiedzę z zakresu chemii i biologii. Jest to nie tylko wiedza teoretyczna, ale i praktyczna. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach chemicznych. Na początku nauki uczniowie poznają sprzęt laboratoryjny oraz podstawowe metody wykonywania różnych oznaczeń chemicznych. Następnie wykonują analizy chemiczne, np. wykrywają, badają, otrzymują różne substancje. Oprócz wiedzy zawodowej zdobywają wiedzę ogólnokształcącą, taką jak w Liceach Ogólnokształcących.

 

 

Możliwości odbywania praktyk zawodowych

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w bielskich i okolicznych laboratoriach, np.

 • przemysłowych
 • w szpitalach i przychodniach medycznych
 • Stacji Uzdatniania Wody w bielskich wodociągach
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
 • Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej


Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe:

 • koło chemiczne
 • koło biologicznej
 • konsultacje dla uczniów uzdolnionych – przygotowanie do konkursów i olimpiad przyrodniczych
 • konsultacje dla uczniów mających problemy w nauce

 

 

Możliwości studiowania

Zdobyte wiadomości z wiedzy ogólnokształcącej pozwalają studiować na dowolnym kierunku. Po skończonej szkole można kontynuować naukę na licznych kierunkach, np. chemicznych, medycznych, analitycznych, biologicznych, fizjoterapii, biotechnologii, kosmetologii, farmacji..


Możliwości zatrudnienia


Technik analityk może podjąć pracę w:

 • laboratoriach zakładowych
 • laboratoriach szpitalnych i medycznych
 • laboratoriach badań środowiska
 • w zakładach przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego
 • Stacjach Uzdatniania Wody
 • w oczyszczalniach ścieków
 • w przemyśle chemicznym

Pliki do pobrania

WERSJA PDF