kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Informacje statystyczne

W minionym roku szkolnym wprowadzona została reforma programowa do szkół ponadgimnazjalnych, która skutkuje dużymi zmianami organizacyjnymi. W bieżącym roku szkolnym młodzież klas drugich ma możliwość wyboru przedmiotów, których będzie uczyła się w stopniu rozszerzonym. Największym zainteresowaniem w liceach cieszą się klasy o profilu biologiczno-chemicznym, a także matematyczno-przyrodniczo- informatycznym oraz humanistycznym.
 
Planując nabór do klas pierwszych ograniczamy liczbę uczniów przyjmowanych do liceów ogólnokształcących natomiast technika i zasadnicze szkoły zawodowe nie mają takich ograniczeń.
 
Liczba uruchomionych oddziałów klas pierwszych w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2013/14 wynosi – 29.
 
Liczba oddziałów wszystkich klas w liceach ogólnokształcących zmniejszy się w stosunku do zeszłego roku szkolnego o 5; obecnie funkcjonować będzie 95 oddziałów.
 
W klasach pierwszych techników i zasadniczych szkół zawodowych w nowym roku szkolnym przygotowano 1772 miejsca w 56 oddziałach (68%  wszystkich miejsc i 66% wszystkich oddziałów). W bieżącym roku wzrosło zainteresowanie szkołami technicznymi i większość szkól nie miała problemów z naborem. W poszczególnych zespołach szkół zawodowych obok zawodów popularnych są zawody które wybierało tylko kilku kandydatów.
 
Wśród absolwentów gimnazjów najbardziej popularne (1 i więcej kandydatów na 1 miejsce) były następujące zawody:
 
technik analityk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk, technik mechatronik, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk, technik technologii żywności, technik obsługi turystycznej, technik weterynarii, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz.
 
Niestety w dalszym ciągu kierunki mechaniczne (technik mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych), betoniarz-zbrojarz, ogrodnik, sprzedawca - mają problemy z naborem mimo iż na absolwentów większości z nich czekają pracodawcy. Szkoły starają się dostosować do rynku pracy i uatrakcyjnić ofertę edukacyjną otwierając nowe kierunki kształcenia. W poprzednich latach uruchomiono kształcenie w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki  odnawialnej, technik mechatronik, fototechnik, technik organizacji reklamy, operator obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie, a od 1 września br. w zawodach technik renowacji elementów architektury, technik weterynarii. mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Nowe kierunki nie są oblegane przez absolwentów gimnazjów i trzeba czasu aby zyskały popularność. Tak było w przypadku technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej czy technika mechatronika, które obecnie nie mają problemów z naborem.
 
W nowym roku szkolnym w technikach będą funkcjonować 203 oddziały, a w zasadniczych szkołach zawodowych 95 oddziałów.
 
 
 
 
 
 
Oprócz liczby uczniów o stanie szkolnictwa zawodowego decyduje kadra i stan bazy. Nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu branży ogrodniczej i gastronomicznej odbyli staże i praktyki na stanowiskach produkcyjnych w nowoczesnych zakładach przetwórczych (m.in. zakłady mięsne, przetwórnie,  piekarnie) oraz w  hotelach i gospodarstwach ogrodniczych. Dały one możliwość poznania najnowszych technologii oraz organizacji pracy.  

Kontynuowana jest modernizacja bazy kształcenia zawodowego. Dysponujemy nowoczesnym obiektem BCKUiP lecz proces modernizacji na tym się nie zakończył. W kończącym się roku szkolnym 2012/2013 urządzono i wyposażono pracownię do obróbki cieplnej metali, urządzono pracownię pneumatyki, zakupiono pompę ciepła do pracowni energetyki odnawialnej.

BCKUiP nawiązuje współpracę z partnerami zewnętrznymi. Dzięki współpracy z firmą KNAUF pozyskaliśmy ścianki i materiały do suchej zabudowy. a przy współpracy z wydziałem budownictwa ATH uczniowie mają możliwość wykonywania ćwiczeń z zakresu wytrzymałości materiałów budowlanych.

W następnych latach konieczne jest urządzenie pracowni hydraulicznej, dalsze doposażenie pracowni mechatroniki i samochodowych, wymiana obrabiarek konwencjonalnych  oraz zakup oprogramowania do obrabiarek CNC.

Nowa siedziba Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Warsztaty Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
Warsztaty Zespołu Szkół Ogrodniczych