kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Informacje statystyczne

Od 1 września 2017 r.  Miasto Bielsko-Biała prowadzi 19 zespołów szkół i samodzielnych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, obejmujących:

  1. 8 liceów ogólnokształcących  (w tym 1 z oddziałami integracyjnymi i 1 dla dorosłych),
  2. 10 branżowych szkół I stopnia (w tym 2 specjalne),
  3. 9 techników ( w tym 1 z oddziałami integracyjnymi),
  4. 1 szkołę przysposabiającą do pracy,
  5. 3 szkoły policealne (w tym 1 dla dorosłych).