kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Aktualności

Nagrody i jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych

11.09.2019

Zgodnie art. 90t. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1481)  Prezydent Miasta Bielska-Białej co roku przyznaje nagrody i jednorazowe stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dotychczas stypendia przydzielane były dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska –Białej i te osoby mogą składać wnioski zgodnie z dotychczasową uchwałą Rady Miasta z 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania  pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska – Białej.

Z uwagi jednak na zmianę przepisów została przygotowana nowa uchwała, w świetle której nagrody i  jednorazowe stypendia mogą otrzymywać dzieci i młodzież pobierająca naukę na terenie miasta Bielska-Białej. Uchwała ta, po podjęciu jej przez Radę Miasta,  zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej wraz z wnioskiem do pobrania.

W związku z powyższym wnioski będzie można składać na dzienniku podawczym Miejskiego Zarządu Oświaty do 31 października 2019 r.

Wniosek o udzielenie pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji 2019Powrót