kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Aktualności

„KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI DROGĄ DO SUKCESU” W GASTRONOMIE

Placowka: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
07.12.2017
​Pod koniec grudnia w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w ramach Mobilności Kadry Edukacji Szkolnej zakończy się projekt „Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły”. W ramach projektu, 15 nauczycieli w ciągu dwóch lat podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe na kursach metodycznych i językowych w krajach Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, Francji i Czechach. Projekt był sfinansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jako cele projektu wskazano wieloaspektowy rozwój szkoły i kadry uczącej, wzrost prestiżu szkoły, podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz poprawę jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie innowacji w nauczaniu języka obcego z wykorzystaniem narzędzi ICT, pozyskanie kontaktów międzynarodowych, poznanie europejskiego systemu edukacji oraz standardów kształcenia, a także pozyskanie partnerów zagranicznych niezbędnych do organizacji praktyk zagranicznych.
Po powrocie z zagranicznych kursów nauczyciele dzielili się swoją wiedzą zarówno z gronem pedagogicznym podczas cyklu szkoleń (np. szkolenia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej dla nauczycieli, języków obcych, przedmiotów zawodowych i ogólnych) oraz z uczniami na zajęciach dydaktycznych, podczas których wykorzystywali słownictwo zawodowe z języka angielskiego i umiejętności zdobyte podczas kursów. Nauczyciele uczestniczący w wyjazdach projektowych przygotowali fotorelacje, które prezentowano na Radach Pedagogicznych, stronie internetowej szkoły oraz stronie projektu: http://mobilityzsgih.weebly.com. Udostępniono je również podczas promocji szkoły w gimnazjach oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej, w czasie Dni Otwartych Szkoły oraz cyklicznie organizowanego Europejskiego Dnia Języków Obcych.

Powrót