kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Program Matematyczny

Mało zadowalające umiejętności matematyczne u dzieci po pierwszym etapie edukacyjnym były podstawą wprowadzania zmian.

Rozpoczęliśmy wprowadzanie programu matematycznego realizowanego w ramach e-wspomaganie. Program matematyczny ”Rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji wczesnoszkolnej” realizowany jest przez  trzy zespoły szkolno-przedszkolne przez okres 3 lat.

W pierwszym roku:

  • zapoznanie się w ramach konferencji z ideą programu profesor Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej, która stała się podstawą  budowania naszego programu,                                                                                                                           
  • podnoszenie kompetencji zawodowych i przedmiotowych nauczycieli poprzez warsztaty w zakresie wspomagania dzieci w kształtowaniu tych czynności umysłowych, które są im potrzebne do nabywania wiadomości i umiejętności z  wybranych treści z edukacji matematycznej,                       
  • zapewnienie ciągłości pomiędzy tym co dziecko opanowało w ramach edukacji przedszkolnej i szkolnej poprzez wypracowanie metod, form i technik pracy, opracowanie scenariuszy zajęć, przygotowanie pomocy i gier dydaktycznych. / pliki do pobrania /

W drugim roku:

  • wspieranie nauczycieli w realizacji zadań służących  poprawie istniejących lub wdrożeniu nowych rozwiązań  w procesie kształcenia edukacji matematycznej przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 
  • organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, np. innowacje pedagogiczne, tworzenie programów autorskich,                   
  • monitorowanie uzdolnień matematycznych u dzieci z przedszkola-założenie dokumentacji, diagnoza nauczycielska

 W trzecim roku:

  • wspieranie nauczycieli w realizacji zadań służących  poprawie istniejących lub wdrożeniu nowych rozwiązań w procesie kształcenia edukacji matematycznej przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych,  organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, np. innowacje pedagogiczne, tworzenie programów autorskich,                   
  • monitorowanie uzdolnień matematycznych u dzieci z klas I-uzupełnianie  dokumentacji, diagnoza nauczycielska.

 

pliki do pobrania:

Prezentacja 1

Prezentacja 2