kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Metody aktywizujące w pracy z uczniem na lekcji

W roku szkolnym 2016/17 Szkoła Podstawowa nr 37 w Bielsku-Białej przystąpiła do programu wspomagania szkół i placówek oświatowych. Jako temat rocznego doskonalenia rada pedagogiczna wybrała metody aktywizujące w pracy z uczniem na lekcji. Trenerami prowadzącymi warsztaty rozwojowe byli Małgorzata Błahut oraz Krzysztof Ciurej. Szkolenia były prowadzone w formie warsztatowej ,dotyczyły stylów uczenia oraz refleksji nad odpowiednim doborem metod aktywizujących w pracy z uczniem na lekcji. Efektem wdrożenia jest stworzenie map stylów uczenia w klasach oraz kontynuacja wspomagania w roku szkolnym 2017/ 2018 wraz z nauczycielami gimnazjum.