kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Gra Ogrodowa - Matematyczna

Diagnoza przeprowadzona w radzie pedagogicznej Przedszkola nr 32 i Przedszkola nr 31  w we wrześniu 2016 roku  określiła zakres doskonalenia nauczycieli : wzmocnienie edukacji matematycznej .Określono obszar do doskonalenia:

„Wzmacnianie umiejętności  matematycznych nauczycieli  w uczeniu czynnościowym matematyki w  przedszkolu  w odniesieniu do nabywania kluczowych kompetencji matematycznych i przyrodniczych przez dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 32 i Przedszkola nr 31. Warsztaty i konsultacje przeprowadziła p. Agnieszka Herma .

Nauczycielki  uczestniczyły  w czterech szkoleniach warsztatowych i czterech konsultacjach wdrożeniowych .Wartością było prowadzenie procesu wspierania nauczycielek poprzez zastosowywanie formy  warsztatowej , praktycznego działania , zastosowanie różnorodnych środków dydaktycznych.

Nauczycielki  stworzyły warunki do dobrego uczenia się i dostosowały zabawy matematyczne do   etapów rozwoju myślenia  dzieci w wieku przedszkolnym.

Na zakończenie procesu wzmacniania kompetencji matematycznych nauczycielki zorganizowały Grę Ogrodową z zadaniami matematycznymi.

Gra Ogrodowa odbyła się w  ogrodzie przy Przedszkolu nr 32. Przybyły dzieci z Przedszkola nr 31 . Dzieci podzielono na dziewięcioosobowe zespoły. Dla  każdego zespołu przygotowano  stacje z zadaniami matematycznymi Dzieci  wykonywały zadania na orientacje w schemacie ciała, orientacje w przestrzeni, rozróżnianie kierunków, rozpoznawanie figur geometrycznych, liczenie piłeczek, rozwiązywanie zadań z treścią ,ścina wspinaczkowa, wyścigi na czas, i wiele innych zadań na trawie i na banerach przygotowanych przez nauczycielki.

Maluchy wybrały się na wyspę Piratów  i wraz ze swoimi wychowawczyniami rozwiązywały wiele zadań matematyczno – ruchowych w poszukiwaniu skarbów.

Gra Ogrodowo- Matematyczna to najlepsza forma organizacji dla dzieci edukacji w czterech sferach fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej.

Jest to wstęp do eksploracji świata przez dziecko przedszkolne.