kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Niepubliczne Przedszkola dotowane przez Miasto

Art. 80 oraz 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne lub fizyczne.