kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej

Kontakt:

Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko-Biała
email: pkzp@mzo.bielsko.pl

 

ORGANY PKZP:

  • WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
  • ZARZĄD
  • KOMISJA REWIZYJNA

 

Numer konta bankowego:

Bank PKO BP SA O/Bielsko-Biała
64 10201390 0000 6302 0180 9854

Dokumenty do pobrania:


Druki do pobrania:

Wniosek o udzielenie pożyczki
Wniosek o wypłatę części wkładu członkowskiego
Wniosek o skreślenie z listy członków
Prośba o prolongatę pożyczki
Oświadczenie zobowiązujące do indywidualnej spłaty pożyczki
Wniosek o zmianę sposobu spłaty zadłużenia
Druk do zmiany uposażonego
Druk o podanie adresu email