kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Monika Wisła

Monika Wisłamgr Monika Wisła – długoletni, doświadczony nauczyciel języka niemieckiego w IV LO im. KEN w Bielsku-Białej, egzaminator maturalny z języka niemieckiego, od 2004 roku pełni funkcję doradcy metodycznego języka niemieckiego. Ostatnio jej pasją stał się nowy nurt w dydaktyce nauczania języków obcych –konstruktywizm. Pasjonuje się  nową kulturą nauczania języków obcych, nowymi tendencjami w rozwijaniu sprawności języków obcych, wykorzystywaniem nowych technologii w nauczaniu języka niemieckiego i oraz pracą z wykorzystaniem platformy moodle. Założyła i prowadzi dwa blogi: jeden jest poświęcony pracy doradcy metodycznego i nauczyciela języka niemieckiego, drugi jest skierowany do uczniów języka niemieckiego i zawiera zadania przeznaczone do rozwijania poszczególnych sprawności językowych  z wykorzystaniem zasobów Internetu. Założyła bielski oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.Podejmuje szereg cyklicznych przedsięwzięć:

  1. Konferencje metodyczne;
  2. Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego i innych języków obcych;
  3. Konsultacje zbiorowe i indywidualne;
  4. Prowadzenie lekcji otwartych (w zależności od zapotrzebowania;
  5. Szkolenia Rad Pedagogicznych (w zależności od aktualnych potrzeb wynikających ze zmian w prawie oświatowym);
  6. Współorganizowanie Konferencji Regionalnej dla Nauczycieli Języków obcych we współpracy z RODN „WOM” w Bielsku-Białej;
  7. Organizowanie i przeprowadzanie Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych i Języku Niemieckim dla szkół ponadgimnazjalnych z Bielska-Białej;
  8. Redagowanie i publikowanie materiałów dydaktycznych w formie papierowej i elektronicznej.
 
kontakt:

e-mail:               mwisla@mzo.bielsko.pl   

www:                 www.e-doradztwobb.pl