kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Maria Dębska

mgr Maria Dębska – absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Matematyki na UJ oraz Zarządzanie i Przedsiębiorczość  w Oświacie na AE w Katowicach, nauczyciel dyplomowany matematyki w IV Liceum Ogólnokształcącym im KEN w Bielsku – Białej od 1985 roku, doradca metodyczny dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych od 1997 roku. Współpracuje z CKE w Warszawie oraz OKE w Jaworznie przeprowadzając szkolenia dla kandydatów dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki,  uczestnicząc w ustalaniu schematów oceniania zadań maturalnych oraz przeprowadzając standaryzację zadań egzaminacyjnych. Jest współautorką zbioru arkuszy maturalnych  Jakie to łatwe oraz Przewodnika dla nauczycieli. Współpracuje z wydawnictwami, wykonując korektę merytoryczną zbiorów zadań. Po ukończeniu szkolenia edukatorskiego Nowa Szkoła oraz kursu specjalnego z Andragogiki przeprowadziła szereg szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów dla nauczycieli oraz kursów doskonalących, w tym grantowych. Na zaproszenie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki przeprowadza regularnie warsztaty dla nauczycieli na konferencjach organizowanych przez SNM.

Podejmuje szereg cyklicznych przedsięwzięć:

  1. Konferencje metodyczne
  2. Konsultacje zbiorowe i indywidualne
  3. Prowadzenie lekcji otwartych
  4. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli
  5. Szkolenia Rad Pedagogicznych
  6. Spotkania z matematyką – sesje matematyczne dla nauczycieli i uczniów zainteresowanych matematyką
  7. Nauczycielskie Seminarium Matematyki Elementarnej – przygotowanie materiałów dydaktycznych do pracy z uczniem uzdolnionym
  8. Badania wyników uczniów klas przedmaturalnych w Bielsku-Białej.