kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Ewa Below

Ewa Below – mgr teologii ewangelickiej,  nauczyciel dyplomowany religii ewangelickiej w Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej. Jest doradcą religii ewangelickiej oraz ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Dodatkowo ma kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie.

Jest współautorką programu i podręczników do nauczania religii w szkole podstawowej.

Organizuje wraz z Wydawnictwem Augustana Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”. Współpracuje z Instytutem Pastoralnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego prowadząc szkolenia dla studentów teologii i wikariuszy.

 Podejmuje szereg cyklicznych przedsięwzięć:

1.    Prowadzenie konferencji i warsztatów  metodyczne dla nauczycieli.
2.    Organizowanie kursów dla nauczycieli religii.
3.    Prowadzenie konsultacji zbiorowych i indywidualnych.
4.    Organizowanie lekcji otwartych.
5.    Szkolenie Rad Pedagogicznych (w zależności od aktualnych potrzeb wynikających ze zmian w prawie oświatowym)
6.    Wygłaszanie referatów na konferencjach diecezjalnych.
7.    Organizowanie dni skupienia i rekolekcje dla katechetów i księży.
8.    Redagowanie i publikowanie materiałów dydaktycznych w formie papierowej  i elektronicznej.