kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Ewa Babiarz

Ewa Babiarz - absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w zakresie edukacji integracyjnej i rewalidacji indywidualnej, uczestniczyła w licznych kursach doskonalących dotyczących  między innymi doskonalenia zawodowego nauczycieli, pomiaru dydaktycznego, pracy z uczniami zdolnymi, edukacji filmowej, metod pracy z uczniami słabymi.

Nauczyciel dyplomowany VI Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku- Białej, od wielu lat  współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie jako egzaminator, weryfikator (drugi egzaminator)  i przewodniczący Zespołu Egzaminatorów.

 

Od 1.09.2012 pełni funkcję doradcy metodycznego nauczycieli języka polskiego, realizując następujące zadania:

1.  Organizowanie i prowadzenie konferencji metodycznych.

2.  Konsultacje zbiorowe i indywidualne.

3.  Prowadzenie i obserwowanie lekcji otwartych.

4.  Organizowanie i prowadzenie warsztatów i spotkań dla nauczycieli.

5.  Szkolenie rad pedagogicznych.

6.  Redagowanie i przekazywanie nauczycielom materiałów dydaktycznych.

7.  Wspóltworzenie testów, zadań i arkuszy na badanie wyników.

8.  Współpraca z instytucjami wspierającymi oświatę.

9.  Samodoskonalenie.

10.Organizacja warsztatu pracy.