kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Agnieszka Herma

dr Agnieszka Herma - doktor nauk matematycznych,  promotor podstawy programowej, pracownik IV Liceum Ogólnokształcącego im KEN w Bielsku - Białej. Jej działalność naukowa skupia się na wybranych zagadnieniach związanych z zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie nauczania i uczenia się matematyki. Jako współautorka uczestniczyła w pracach nad tworzeniem koncepcji dydaktycznej nauczania matematyki z wykorzystaniem kalkulatorów graficznych i komputerów. W swoim dorobku naukowym zgromadziła 12 publikacji, w tym 6 samodzielnych, opublikowanych w czasopismach punktowanych i recenzowanych. Wygłasza referaty na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz seminariach poświęconych zastosowaniu technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się matematyki, prowadzi warsztaty dla nauczycieli organizowane w trakcie krajowych konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz grupy roboczej SNM "Matematyka i komputery".

 

Podejmuje szereg cyklicznych przedsięwzięć:

  1. Konferencje metodyczne (raz w miesiącu)
  2. Konsultacje zbiorowe i indywidualne (6-10 godzin tygodniowo)
  3. Prowadzenie lekcji otwartych (w zależności od zapotrzebowania)
  4. warsztaty dla nauczycieli (w zależności od zapotrzebowania)
  5. Szkolenia Rad Pedagogicznych (w zależności od aktualnych potrzeb wynikających ze zmian w prawie oświatowym)
  6. Wygłaszanie referatów na konferencjach oddziałowych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki (4 razy w roku)
  7. Wygłaszanie referatów na Forum Matematyków Polskich (raz w roku)
  8. Wygłaszanie referatów na Ogólnopolskiej Szkole Dydaktyki Matematyki (raz w roku)
  9. Redagowanie i publikowanie materiałów dydaktycznych w formie papierowej i elektronicznej (na bieżąco)


kontakt:

e-mail:               aherma@mzo.bielsko.pl   

www:                 www.e-doradztwobb.pl