kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Sekcja socjalna dla pracowników, emerytów i rencistów przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała

Emeryci i renciści mogą składać wnioski o dofinansowanie wypoczynku od stycznia do końca września każdego roku. Wnioski o zapomogi oraz pożyczki od stycznia do listopada każdego roku.

Zgodnie z Regulaminem ZFŚS emeryci i renciści składający podania o dofinansowanie wypoczynku oraz zapomogi proszeni są o przedłożenie do wglądu aktualnej decyzji ZUS.

 
Dokumenty do pobrania:
 


Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 4, w dniach i godzinach urzędowania Miejskiego Zarządu Oświaty.
Informacje udzielane są na miejscu lub telefonicznie : 33 499-2-318 / 33 499-2-338.
 
Wypłata świadczeń w kasie MZO w godz. 11.00 - 14.00
 
Numer konta bankowego:
 
Bank PKO SA
70 1240 4142 1111 0000 4823 2999
 
Informacji odnośnie wycieczek, biletów, spotkań kulturalno-oświatowych udziela Klub Nauczyciela w Bielsku-Białej, ulica Wzgórze 11, telefon : 33 497-65-68