kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Dyżur wakacyjny

Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 1 uchwały nr XXIX/313/2000 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2000 roku, w sprawie funkcjonowania bielskich placówek przedszkolnych w lipcu i sierpniu (zmienionej uchwałą nr XIII/286/2003 z dnia 1 lipca 2003 roku) przedstawiam do wiadomości plan dyżurów przedszkoli w okresie przerwy wakacyjnej.

Przypominam jednocześnie, o procedurze obowiązującej przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola na okres wakacji.

  1. Zgłoszenie dziecka do przedszkola dyżurującego odbywa się w okresie od 1 do 31 maja 2019 roku.
  2. Rodzice (opiekunowie prawni) pobierają kartę zgłoszenia w swoim macierzystym przedszkolu.
  3. Wypełnioną kartę zgłoszenia rodzice (opiekunowie prawni) składają w wybranym, spośród wskazanych w planie dyżurów, przedszkolu.
  4. O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola na podstawie kolejności zgłoszeń, w miarę posiadania wolnych miejsc.

 

DYŻUR WAKACYJNY 2018/2019