kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Scentralizowany Fundusz przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedzkoli

  1. Wniosek o przyznanie zasiłku
    Załącznik nr 1 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania scentralizowanym funduszem przeznaczonym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

  2. Oświadczenie o zapomogę zdrowotną
    Oświadczenie o dochodach niezbędne do ubiegania się o zapomogę zdrowotną ze Scentralizowanego Funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów bielskich przedszkoli.