kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Niepełnosprawni

ZARZĄDZENIE  NR  ON-0151/2930/09/MZO PREZYDENTA  MIASTA  BIELSKA –BIAŁEJ Z  DNIA   9 LIPCA   2009  ROKU

w  sprawie  wprowadzenia regulaminu dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci w wieku 3-4 lat uczęszczających do bielskich przedszkoli, niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1 a ustawy o systemie oświaty, niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do bielskich szkół podstawowych, gimnazjów, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych  a także studentów  z niepełnosprawnością ruchową uczęszczających do bielskich uczelni wyższych.

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu
  Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego


 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu
  Umowa o refundację kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego
   
 3. Załącznik nr 3 do Regulaminu 
  Rachunek rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego