kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej

ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2109.2017. MZO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 31.03. 2017 R.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku budżetowym 2017.