kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej

ZARZĄDZENIE NR ON. 0050.3082.2018.MZO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku budżetowym 2018.

 

 

Poniżej archiwalne dokumenty do pobrania za rok budżetowy 2017:


ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2109.2017. MZO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 31.03. 2017 R.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO


 

 

 

 

 

 

 

 

  •