kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej

ZARZĄDZENIE NR ON. 0050.378.2019.MZO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 MAJA 2019 R.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, w roku budżetowym 2019.

 

Poniżej archiwalne dokumenty do pobrania za rok budżetowy 2018 oraz 2017:

 

ZARZĄDZENIE NR ON. 0050.3082.2018.MZO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON. 0050.3082.2018.MZO 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ON. 0050.3082.2018.MZO

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ON. 0050.3082.2018.MZO

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ON. 0050.3082.2018.MZO

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ON. 0050.3082.2018.MZO 

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ON. 0050.3082.2018.MZO

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ON. 0050.3082.2018.MZO

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr ON. 0050.3082.2018.MZO


ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2109.2017. MZO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 31 MARCA 2017 R.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ON .0050.2109.2017.MZO