kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Zarzadzenia Dyrektora MZO

w sprawie wprowadzenia procedury opracowanie projektów planów finansowych szkół, placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej

Załącznik do zarządzenia nr MZO/0161/60/2014

Procedura: Opracowanie projektów planów finansowych szkół, placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała

w sprawie zasad udzielania zgody na wykorzystanie samochodu nie będącego własnością pracodawcy do odbycia podróży służbowej oraz ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych Miejskiemu Zarządowi Oświaty oraz dla pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty.