kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Ustawy

 • O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Ustawa z dnia 11 października 2013 r.
  || Tekst ujednolicony ||
 • O nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych - Ustawa z dnia 22 maja 2009 r.
  || Tekst ujednolicony ||
 • O pracownikach samorządowych - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
  || Tekst ujednolicony ||
 • Kodeks postępowania administracyjnego - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
  || Tekst ujednolicony ||
 • O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r.
  || Tekst ujednolicony ||
 • O zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego - Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r.
  || Tekst ujednolicony ||
 • O zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela -Ustawa z dnia 11 października 2013 r.
  || Tekst ujednolicony ||