kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Uchwały Rady Miejskiej 2017

UCHWAŁA NR XXXV/691/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku-Białej, w skład
którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci
Niesłyszących im. Marii Góralówny i dotychczasowe Gimnazjum nr 18 dla Dzieci Niesłyszących
im. Marii Góralówny w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 dla Dzieci Niesłyszących
im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/690/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Bielsku-Białej, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 im. Janusza Korczaka i dotychczasowe Gimnazjum Specjalne
nr 20 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 11 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej przy
Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/689/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej
nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Specjalną nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/688/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej
nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią
Szkołę Podstawową Specjalną nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki
w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/687/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej
nr 17 w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 17 w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/686/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 7 w Bielskim Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej w Szkołę Policealną nr 7 w Bielskim Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f
ustawy - Prawo oświatowe

 

UCHWAŁA NR XXXV/685/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 6 w Zespole Szkół
Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej w Szkołę Policealną nr 6
w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej, o której
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe

 

UCHWAŁA NR XXXV/684/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 5 w Zespole Szkół
im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w Szkołę Policealną nr 5 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima
w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe

 

UCHWAŁA NR XXXV/683/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego w Bielsku-Białej w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół
Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe

 

UCHWAŁA NR XXXV/682/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
nr 11 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w Branżową
Szkołę I Stopnia Specjalną nr 10 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki
w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/681/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/680/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia
nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/679/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej w Branżową
Szkołę I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki
w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/678/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę
I Stopnia nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/677/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę
I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/676/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica
w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/675/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych
i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/674/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej w Branżową
Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka
w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/673/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Bielskiej
Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/672/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego
nr 1 w Bielsku-Białej w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa
nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida i dotychczasowe Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/671/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego
w Bielsku-Białej w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa
nr 23 i dotychczasowe Gimnazjum nr 22 w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 23 w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/670/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/669/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37
im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37
im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/668/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-
Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/667/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33
im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 33 im. Kornela
Makuszyńskiego w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/666/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Ludwika
Waryńskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 im. Jana III Sobieskiego
w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/665/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 31
im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 im. Jana
Kochanowskiego w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/664/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29
im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Janusza Korczaka
w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/663/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28
im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. gen. Józefa
Kustronia w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/662/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27
im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Janusza
Kusocińskiego w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/661/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26
im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26 im. Zygmunta
Lubertowicza w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/660/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25
im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25
im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/659/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Tadeusza
Kościuszki w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/658/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/657/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20
im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Jerzego Kukuczki
w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/656/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13
im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Władysława
Jagiełły w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/655/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ


z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Tadeusza
Kościuszki w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/654/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 6 Integracyjnej im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 6 Integracyjną im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/653/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 4 w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/652/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Macierzy Szkolnej
w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXV/651/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Bohaterów
Westerplatte w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXII/598/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXII/597/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXXI/574/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby
prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej


UCHWAŁA NR XXX/565/2017

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała.

 

UCHWAŁA NR XXIX/559/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie wyłączenia V Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXVIII/538/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

 

UCHWAŁA NR XXVII/512/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Bielsku-Białej

UCHWAŁA NR XXVII/511/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-Białej

UCHWAŁA NR XXVII/510/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

UCHWAŁA NR XXVII/509/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-Białej do nowego
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XXVII/508/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XXVII/507/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA NR XXVI/486/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ


z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

UCHWAŁA NR XXVI/485/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej
na terenie miasta Bielska-Białej

UCHWAŁA NR XXVI/484/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Bielsko-Biała

UCHWAŁA NR XXV/462/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

UCHWAŁA NR XXV/463/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-Białej do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych