kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Orzeczenia i komentarze

Czy urlop macierzyński będzie wliczony do okresu uprawniającego do otrzymania „trzynastki”?

Komentarz do art. 32 ustawy o pracownikach samorządowych Autor: Piotr Zuzankiewicz

Przepis upoważniający ministra do wydania rozporządzenia regulującego kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli jest niekonstytucyjny - orzekł we wtorek 8 stycznia Trybunał Konstytucyjny. Pozostawia ministrowi zbyt dużą dowolność w zakresie określania zasad rekrutacji do placówek oświatowych.
 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Interpretacja art. 66 - Karty Nauczyciela, w celu zapewnienia jednolitego sposobu obliczania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreślony w placówkach feryjnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Wynagrodzenie nauczycieli oraz zajęcia i zadania realizowane przez nauczycieli w ramach obowiązującego czasu pracy-nowelizacja ustawy-Karta Nauczyciela z dnia 21 listopada 2008.

Oświata w Rzeczpospolitej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa (...). Żródło: Robert Łukasiak w: Samorząd terytorialny nr 1-2.

Zabrakło pieniędzy dla nauczycieli za sprawdzanie prac maturalnych – podała „Gazeta Wyborcza". MEN źle obliczył, ile trzeba zapłacić egzaminatorom.

Prezydent Lech Kaczyński podpisał 1 sierpnia ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty, która zniosła między innymi obowiązek noszenia mundurków w szkole. Zgodnie z nowelizacją ustawy, dyrektor szkoły będzie mógł wprowadzić mundurki z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.
 
W związku ze zbliżającym się strajkiem nauczycieli, proszę o podanie zadań, jakie stoją przed dyrektorem w czasie strajku oraz zasady funkcjonowania szkoły podczas strajku.źródło: Komentarz „ABC”, 2008 rok, stan prawny na dzień 15.05.2008 ( Prawo Oświatowe).
Czy nauczyciel w placówce nieferyjnej ma prawo do dnia wolnego za święto przypadające w sobotę? źródło: komentarz \"ABC\" 2007 rok wyd. 5 stan prawny na dzień 01.09.2007 (Prawo Oświatowe).