kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

"Mam zawód - mam pracę w regionie"

Tytuł projektu: „Mam zawód – mam pracę w regionie”
Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.09.02.00-24-035/11-00
Umowa partnerska z dnia 09.03.2012 r.
Wartość projektu: 4 779 229,82 PLN (Miasto Bielsko-Biała)
 

Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.
 
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim
 
zaplanowane działania w Projekcie to:
 • udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
 • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii;
 • zajęcia pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, projektowanie stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
 • kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych;
 • praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
 • wizyty studyjne u pracodawców;
 • doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji
Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:
 • pierwszej i drugiej w dwuletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 • pierwszej, drugiej i trzeciej w trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 • pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej klasy Techników.
Łącznie w Projekcie weźmie udział 14 077 uczniów szkół z terenu województwa śląskiego.
W Mieście Bielsko-Biała ilość uczniów objętych wsparciem wynosi 1 148
 1. Szkoły objęte projektem w Mieście Bielsko-Biała:
 2. Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
 3. Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
 4. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
 5. Zespół Szkół Ekonomicznych
 6. Zespół Szkól Ogrodniczych
 7. Bielska Szkoła Rzemiosł
 8. Bielska Szkoła Przemysłowa
 9. Zespół Szkół im. J.Tuwima
 10. Zespół Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego
 11. Zespół Szkół Budowlanych
 12. Zespół Szkół Technicznych i Handlowych
Informacja prasowa - czerwiec 2013 r.
W województwie śląskim stawiają na szkolnictwo zawodowe

Fach w ręku, to praca w kieszeni. Wiedzą o tym: Patryk, spawacz z Piekar Śląskich, Magda z Będzina, która skończyła kurs kelnerski i Jakub z Bielska-Białej, który zapisał się na kurs szybowcowy. To trójka, spośród blisko 9000 uczniów w województwie śląskim, którzy już skorzystali z oferty projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”.
Za sumę 72 milionów złotych, Samorząd Województwa Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty wspólnie z 30 powiatami i miastami na prawach powiatu realizują liczne działania, które mają poprawić jakość oraz podnieść prestiż szkolnictwa zawodowego.

- Wspieramy i promujemy szkolnictwo zawodowe, ponieważ to dobry sposób na zaplanowanie kariery zawodowej. Jak pokazują dane urzędów pracy, najwięcej ofert zatrudnienia skierowanych jest do osób z wykształceniem zawodowym. Na liście profesji, w których brakuje rąk do pracy są: monterzy, spawacze, operatorzy i budowlańcy – tłumaczy Barbara Szafir, zastępczyni dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Łącznie, do końca sierpnia 2014 roku, pomoc trafi do ponad 14. tys. uczniów. Do końca bieżącego roku szkolnego do projektu zakwalifikowało się już ponad 11 000 młodych osób.
Jakub Kowalczyk, uczeń na kierunku technik mechanik lotniczy w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej skończył już grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe. Przed nim wybór kursu. – Najchętniej wziąłbym udział w kursie szybowcowym, bo dzięki temu będę mógł robić to, co kocham – czyli latać. Chcę też nauczyć się obsługi wózka widłowego – opowiada. Podobnie jak inni uczestnicy projektu, ma do wyboru m.in. kursy: AutoCAD, ECDL, SEP, grafiki komputerowej, projektowania stron www, prawa jazdy kat. B, księgowości, obsługi kasy fiskalnej, spawania TIG/MAG, CNC, wizażu, pilota wycieczek, języków obcych czy carvingu. Projekt oferuje również dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, a także praktyki i staże u pracodawców. Uczestnicy projektu mogą również korzystać z kursów online dostępnych na platformie e-learningowej.

Pewna praca po szkole to luksus? Dla Zawodowców to standard!


Jednym z ok. 1 500 uczniów, którzy już ukończyli kursy dostępne w ramach projektu jest Magda Filik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. W tym roku kończy naukę. – Już wiem jak zaprezentować się pracodawcy, a konkretne umiejętności zdobyte na kursach są dodatkowym atutem podczas poszukiwania pracy. Dzięki temu jeszcze podczas nauki pracowałam w weekendy – opowiada Magda.

Patryk Bochynek, absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piekarach Śląskich, skończył kurs spawacza i teraz pracuje w swoim zawodzie. – Zgłosiłem się, bo to dobrze płatny zawód. Z wielu osób, które starały się o pracę w firmie z branży samochodowej, jako jeden z garstki, dzięki certyfikatowi ją dostałem. Koledzy z klasy poszli w moje ślady i też biorą udział w projekcie.

Nowoczesny sprzęt dla szkół

By dobrze przygotować młodych ludzi do przyszłej pracy, niezbędny jest profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne. Dlatego ważną częścią projektu jest wsparcie finansowe dla 258 szkół. Jedną z nich jest Zespół Szkół Technicznych w Rybniku. Powstała tu pracownia praktycznej nauki zawodu z nowoczesnym sprzętem mechatronicznym, układami pneumatyki przemysłowej, sprężarką i zestawami czujników i sterowników za kilkadziesiąt tys. złotych.

Więcej informacji o projekcie oraz o planowanych naborach na stronie: www.e-zawodowcy.eu
 

09.09.2013 r.

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU II TURY REKRUTACJI  UCZESTNIKÓW
DO PROJEKTU  SYSTEMOWEGO „MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE”


NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU BĘDZIE PRZEPROWADZONY
WE  WSZYSTKICH BIELSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH W TERMINIE


10 wrzesień – 10 październik 2013 r.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony projektu:
http://www.e-zawodowcy.eu/projekt/pliki_do_pobrania.html


Dokumenty rekrutacyjne kandydaci składają w siedzibie swojej szkoły w okresie naboru.
O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje wynik ankiety rekrutacyjnej oraz kolejność zgłoszeń.


UDZIAŁ w projekcie jest BEZPŁATNY.


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!


„Mam zawód - mam pracę w regionie" to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.


Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.


Okres realizacji projektu w Mieście Bielsko-Biała: lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014


Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:
•    I, II w 2-letnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
•    I, II, III w 3-letnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
•    I, II, III, IV w Technikum.


W projekcie zaplanowano następujące działania:
•    udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
•    zajęcia wyrównawcze zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu;
•    zajęcia pozaszkolne zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu;
•    kursy, m.in. certyfikowane, zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu;
•    praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
•    wizyty studyjne u pracodawców;
•  doposażenie pracowni w szkołach/placówkach technicznych, które prowadzą kształcenie na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.;
•    doposażenie szkół/placówek technicznych w pomoce dydaktyczne.


Co gwarantuje udział w Projekcie?
Zajęcia z doradztwa grupowego, podczas których uczniowie zdobędą wiedzę na temat:
•    zasad pisania CV i listu motywacyjnego,
•    przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych - autoprezentacja, pokonywanie stresu,
•    podstaw przedsiębiorczości.


Zajęcia z doradztwa indywidualnego będą miały na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który będzie zawierał m.in:
•    charakterystykę umiejętności zawodowych i kompetencji,
•    identyfikację deficytów w zakresie wiedzy i umiejętności,
•    określenie celu zawodowego i sposób jego realizacji.


Pakiet wsparcia, który obejmie uczestników Projektu, przewiduje:
•    zajęcia wyrównawcze zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu np. z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, rysunku technicznego i języka polskiego;
•    zajęcia pozaszkolne zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu np. z języka angielskiego, technologii informacyjno komunikacyjnej ICT, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
•    kursy / kursy certyfikowane zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu np. SEP, CISO, AUTOCAD, spawacza, prawa jazdy kat. B, C, T, operatora koparki, operatora wózków widłowych, carvingu, barmański, kelnerski, tokarza, grafika komputerowego, obsługi programów księgowych, kurs rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych;
•    staże/praktyki m.in. w branżach: informatycznej, gastronomicznej, mechanicznej, elektronicznej, ogrodniczej.


Uczestnicy projektu będą brali udział w wizytach studyjnych u pracodawców.
Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej.
Będzie ona zawierała 3 bloki szkoleniowe podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.