kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

 

 

 

 

 

Kontakt:

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej
ul. Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko-Biała

Sekcja rozliczania środków zewnętrznych:


Wnioskowanie i rozliczanie projektów Erasmus+:


Stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych: