kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

X Międzyprzedszkolny Przegląd Bożonarodzeniowy

​W dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2017 r. odbył się X Międzyprzedszkolny Przegląd Bożonarodzeniowy zorganizowany przez Przedszkola nr 11 i 12 oraz Miejski Dom Kultury im. W. Kubisz. Wzięły w nim udział 34 bielskie przedszkola.

Na scenie zaprezentowało się 816 dzieci w wieku od 4 do 6 lat, w czterech kategoriach: Jasełka, Programy słowno-muzycz...

Uroczyste wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Bielska – Białej dla uczniów szczególnie uzdolnionych - laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych

Program dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Bielska-Białej.

Podczas wrześniowej sesji Rada Miejska podjęła dwie uchwały w sprawie finansowego wspierania przez nasz samorząd zdolnych uczniów.

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej nr 27 w Akcji „ZbieraMY Makulaturę”.

W dniu 11 stycznia 2017 roku w siedzibie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. odbyło się podsumowanie akcji „ZbieraMy Makulaturę – rywalizacja międzyszkolna”.

Podsumowanie projektu Erasmus+ w Bielskiej Szkole Przemysłowej.

​ Na przełomie listopada i grudnia 2016 roku odbyła się konferencjapodsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu "Doskonalenie UmiejętnościZawodowych w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" realizowanego w ramachprogramu unijnego Erasmus+.W stażu wzięło udział 32 uczniów wydziałutekstylno-artystycznego z obecnych klas IV i III technikum techn...

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

ul. Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko Biała

NIP : 937-10-20-556
REGON: 070811913

Tel.  33 499-2-300
Fax: 33 499-2-322
email: mzo@mzo.bielsko.pl