kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Wizyta przyjaciół ze Szwecji

W dniach od 08.09. do 09.09.2016 roku po raz kolejny Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej gościło 15 osobową delegację nauczycieli z przedszkola Fantasia Förskola Fredristal z Helsingborga ze Szwecji. 

W ramach wizyty goście poznali specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczo- kształcącej poprzez udział w zajęciach planowanych prowadzonych w poszczegó...

„Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja” – ogłoszenie terminu naboru do projektu stypendialnego

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja. Przyjęcie regulaminu i zapowiedź ogłoszenia naboru.

27 czerwca 2016 r. Uchwałą nr V/25/9/2016 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 będący podstawowym dokumentem regulującym zasady udzielania stypendiów dla...

BCKUiP sesja egzaminacyjna - podsumowanie sesji K163 maj-lipiec 2016

​W dniach 6-28 czerwca 2016 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego były przeprowadzone egzaminy dla słuchaczy BCKUiP i uczniów z bielskich szkół zawodowych na kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe.

"XI Olimpiada Przedszkolaków 2016"

Już po raz jedenasty przedszkolaki z Bielska -Białej uczestniczyły w ,,XI  Olimpiadzie Przedszkolaków 2016'' organizowanej wspólnie przez Przedszkole Nr 39 i Gimnazjum Nr 14.

Już w marcu organizatorzy wysłali do bielskich przedszkoli regulamin. Chęć udziału w zabawie zgłosiło 25 placówek.
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

ul. Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko Biała

NIP : 937-10-20-556
REGON: 070811913

Tel.  33 499-2-300
Fax: 33 499-2-322
email: mzo@mzo.bielsko.pl