kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej

w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na zadanie publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego

III Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski zorganizowany przez Przedszkole nr 51 w Bielsku-Białej

W dniu 10 maja 2017r.  w Przedszkolu nr 51 w Bielsku- Białej odbył się III Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski pod  hasłem:  „Zaczarowany świat poezji dziecięcej”.  

Celem konkursu było  popularyzowanie poezji dziecięcej, zainteresowanie dzieci poezją, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie zdolności recytatorsk...

Rekrutacja Uzupełniająca do Przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 czerwca 2017 roku.

Postępowanie uzupełniające prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny 1 czerwca o godz. 9.00 pod adresem: https://uzupelniajaca-bielsko-biala.nabory.pl/

ZSTiH na Giełdach Edukacyjnych

​Zespół Szkół Technicznych i Handlowych uczestniczył w tym roku szkolnym w wielu Giełdach Edukacyjnych Szkół, organizowanych przez okoliczne gimnazja, prezentując swoją ofertę edukacyjną. Z tych wydarzeń powstała obszerna fotorelacja, prezentująca nie tylko nas, ale i gimnazjalistów oraz rodziców odwiedzających nasze stoisko. Z przeprowadzonych roz...

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Do klas pierwszych młodzieżowych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących w Bielsku-Białej, z wyjątkiem naboru do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Gorkiego 7, będzie prowadzony nabór elektroniczny. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elek...

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

ul. Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko Biała

NIP : 937-10-20-556
REGON: 070811913

Tel.  33 499-2-300
Fax: 33 499-2-322
email: mzo@mzo.bielsko.pl